2/06/2553

คุณหมอ ออนไลน์ !

อย่าเห็นหมอ เป็นเพียง ผู้ให้บริการ.... อย่าเห็นคนไข้ เป็นเพียง ผู้ถูกบริการ

สมัยที่หมอใช้ทุน จ.สระบุรี เห็นคนไข้ หลายๆท่าน ที่พอมีกำลังทรัพย์ และมีความเข้าใจว่า การได้เข้ามา รักษาที่ กรุงเทพฯ จะดีกว่า การรักษาใน โรงพยาบาล คลินิก ตามต่างจังหวัด ทั้งที่บางคนก็ไม่ได้มี อาการรุนแรงมากนัก แต่ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดบุคลากรทางการแพทย์

หมอจึงมีความคิดว่า หากชุมชนนั้นๆ หรือคนไข้ พอมีความรู้ ในการใช้ Internet - IT และเลือกหาข้อมูลเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตรงกับปัญหาโรคของเรา จะทำให้ทราบสาเหตุ และแนวทาง การรักษา ว่าควรปฏิบัติตน อย่างไร ก่อนที่จะไปพบแพทย์

" และนี่คือ ที่มา ของคำว่า คุณ หมออรไลน์   Q. คุณหมอพิมพ์ ถามกับผมว่า จะทำอย่างไรดี ที่หมอจะดูแล คนไข้ ที่อยู่ไกลๆ หรือไม่สะดวกเข้ามา ที่คลินิกได้รับการ รักษาสิว ที่ต่อเนื่อง ซึ่งบางท่านติดภาระกิจ ไม่สะดวกในการจะเข้าไป คลินิกสิว

                "จึงเป็นที่มา ของคำว่า คลินิกออนไลน์ "

คลินิกออนไลน์ ซึ่งเปิดให้บริการ (24/7 : hr-day) เพื่อที่จะได้ ตรวจสภาพผิว ติดตามผลการรักษา หรือให้คำแนะนำในเบื้องต้น กรณีไม่สะดวกพบแพทย์


ติดตามเรื่องราว facebook : หมออรไลน์


DrCosmetics blog