6/06/2554

ฟรี ! อบรม ธุรกิจความงาม และสุขภาพ

โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ " ปีงบประมาณ 2554
จัดอบรม NEC – ธุรกิจความงาม และ สุขภาพ

   สวัสดีครับ เข้าหน้าฝนแล้ว และกลางปี 2554 ใครที่กำลังมองหา ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดี อยากจะขอแนะนำ และเชิญชวน ท่านที่สนใจ อยากเป็น เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจความงาม โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เนื้อหาหลักสูตรพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

- นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

- ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่

- การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

- การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ

- การบริหารองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

- การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล

- บริการปรึกษาแนะนำ แนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ

หลักสูตรเพิ่มทักษะการประกอบการ

1. กลยุทธ์แผนธุรกิจ 18 ชั่วโมง

2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 60 ชั่วโมงประกอบด้วย

- ความรู้เครื่องสำอาง - ความรู้ด้านผิวพรรณ / ผม

- เครื่องมืออุปกรณ์ความงาม - สมุนไพร

- ธุรกิจความงามและสปา - คลินิกความงาม

- กฎหมายเครื่องสำอาง - วัตถุดิบ

- นวัตกรรมเครื่องสำอางแนวใหม่ - บรรจุภัณฑ์

บริการปรึกษาแนะนำ 30 ชั่วโมง

เรียนทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. เริ่ม 15 มิถุนายน 2554

สถานที่ฝึกอบรม ห้องสัมมนา 1 ชั้น 6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5
ถนน พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ คุณกนก หรือ คุณโก้

โทรศัพท์: 0-2202-4572-4 แฟกซ์: 0-2354-3425

e-mail : nec_beauty@hotmail.com

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ติดตามไอเดียธุรกิจความงามผ่าน Facebook
https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

สอบถาม เปิดคลินิกความงาม คลิ๊กๆ LINE@

ประวัติและผลงานที่ผ่านมา คลิ๊กๆ 2547-2559
โทร : 089-944-1346 ( 9:00-21:00 ทุกวัน )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  
DrCosmetics blog

โดยการดูแลของแพทย์