8/18/2559

โอกาสทางธุรกิจของคลินิกเสริมความงาม


ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม กำลังเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสและต้องการที่จะเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น มองไปข้างหน้า จะพบว่า ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้จากทัศนคติของผู้คนที่ให้ความสำคัญกับความสวยความงาม และมีความเต็มใจที่จะจ่ายสูง เพื่อให้ตัวเองดูดีในสังคม ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเฉลี่ยไม่สูงมาก เป็นจุดจูงใจให้ลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องเตรียมรับมือกับอุปสรรคบางประการด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่หายากและมักจะมีค่าตัวสูง รวมไปถึงการลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันเริ่มหันมาหาความรู้และข้อมูลด้านความงามด้วยตัวเอง และเลือกซื้อเวชสำอางมาใช้เองมากขึ้น ทำให้โอกาสในการเข้าไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามมีแนวโน้มลดลง (ในกรณีที่ลูกค้ารายนั้นไม่ได้มีปัญหาด้านผิวพรรณมากนัก)


จะเห็นได้ว่า แม้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามจะเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่ค่อนข้างจะมีอนาคต แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการไม่น้อยที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจากธุรกิจนี้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ผู้ประกอบการควรปรับรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพลวัตที่เกิดขึ้นในตลาด ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้


1) มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนธุรกิจอย่างตรงจุด อาทิ งบประมาณในการลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และคู่แข่งในตลาด เป็นต้น

2) ปรับปรุงแนวทางการบริหารกิจการให้คนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างการจดจำและสร้างความโดดเด่นในรูปแบบการรักษาหรือการให้บริการ3) ชูจุดเด่นผ่านทีมแพทย์และการให้บริการของพนักงาน นำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเป็นมืออาชีพ ให้ความรู้สึกปลอดภัย น่าเชื่อถือ

4) การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการโฆษณา เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้จักและรับรู้ถึงรูปแบบการให้บริการของคลินิก เพราะในปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลสูงต่อการรับรู้ที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
5) มองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและเงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม) ซึ่งการขยายโอกาสในต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้าได้ แต่ก็ควรศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้ถี่ถ้วนด้วย

บทความจาก : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ติดตามไอเดียธุรกิจความงามผ่าน Facebook
https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

สอบถาม เปิดคลินิกความงาม คลิ๊กๆ LINE@

ประวัติและผลงานที่ผ่านมา คลิ๊กๆ 2547-2559
โทร : 089-944-1346 ( 9:00-21:00 ทุกวัน )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::