เกี่ยวกับเรา

ประวิติความเป็นมา

สถานบันฝึกอบรมธุรกิจความงามเดอร์มิเนต ดำเนินงานโดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจความงามทั้งศูนย์บริการความงาม และ คลินิกความงาม มากกว่า 10 ปี ทั้งการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ โดยทีมแพทย์ และ เภสัชกร ภายใต้กระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐานสากล GMP, การให้บริการทรีทเมนต์ช่วยบำรุงฟื้นฟูผิว และ หัตถการทางการแพทย์ ทีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ รวมถึงการแก้ไขปัญหาริ้วรอย ร้องลึก และ ยกกระชับผิว ปรับรูปหน้า ให้แลดูอ่อนเยาว์

มารู้จักกับ DERMINET TRAINING CENTER


จากศูนย์บริการความงามเดอร์มิเนต ซึ่งเปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อว่า ” บ้านหมอ” ให้บริการด้านดูแลผิวพรรณความงามให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิว และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางดูแลผิว ภายใต้การดำเนินงานโดยแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม โดยมี แพทย์หญิงญาณปภา พรหมผลิน เป็นผู้บริหารงาน และ ขยายการให้ให้บริการด้านเวชกรรม ที่นำเทคโนโลยีความงามมาใช้ในการแก้ปัญหาผิวพรรณ และ หัตถการทางการแพทย์ในการยกกระชับ ปรับรูปหน้า พร้อมทั้ง จัดหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจความงาม สำหรับแพทย์ และ ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสถานบริการความงามแพทย์หญิงญาณปภา พรหมผลิน

 • จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • จบหลักสูตรอบรมด้านผิวหนังความงาม ( Cosmetic Dermatology )
 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำคลินิกความงาม
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวหนังความงามมากว่า 10 ปี
 • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
 • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามเดอร์มิเนต

คุณนิรันดร์ พรหมผลิน

 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามและด้านการตลาด
 • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
 • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามเดอร์มิเนต

รายละเอียดคอร์สอบรมเปิดคลินิกความงาม

หัวข้อสัมมนา :

 • ร่วมวิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน
 • การเลือกทำเล สถานที่ตั้ง และการตกแต่งร้าน
 • การเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สอดคล้องการให้บริการ
 • การคัดเลือกบุคลากร ที่มีใจรักงานบริการ
 • การเลือกเครื่องมือความงาม ที่เหมาะสม
 • การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การสร้างแบรนด์ตัวสินค้า ร้านความงาม และตัวผู้ประกอบการ
 • งบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนเปิดสถานบริการความงาม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดสถานบริการความงาม (ใช้ชื่อร้านตัวเอง)

คอร์สฝึกอบรมความรู้แพทย์ (หัตถการสำหรับแพทย์)

1. หัวข้อบรรยายทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ
 • การแก้ปัญหาผิวด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ
 • การลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสารBotulinumToxin A
 • การเติมเต็มร่องลึก ปรับรูปหน้าด้วยวิธีการฉีดสารเติมเต็ม (Filler )
 • การยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหม (Thread Lifting )
                                                  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แพทย์
สิ่งที่ได้รับ แพทย์ : สามารถวิเคราะห์ปัญหาผิว และ โครงใบหน้าของคนไข้ได้ถูกต้อง และสามารถ ทำหัตถการแพทย์ต่างๆ ได้คอร์สฝึกอบรมความรู้ พนักงานหัตถการ

1. ความรู้ด้านความงามโดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ
 • ความรู้พื้นฐาน ทางกายวิภาค สรีระวิทยาด้านผิวหนังและทฤษฎีความงามตามหลักวิชาการ
 • ความแตกต่างของสภาพผิวในแต่ละบุคคล
 • การดูแลผิวพรรณแต่ละประเภทผิว
 • ปัญหาต่างๆด้านความงามที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไข
 • ความหมายและความแตกต่างของยา , เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
 • เทคโนโลยีด้านความงามจากอดีตถึงปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • เครื่องมือและหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาผิวด้านความงาม
 • โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่ควรหลีกเลี่ยง ต้องระวังในการทำ treatment ความงาม
 • การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและฝึกปฏิบัติ


2. ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม
 • สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต
 • สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง


3. ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน ได้แก่
 • ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
 • ขั้นตอนการกดสิว
 • ขั้นตอนการทำทรีทเมนต์มาส์กผิว
 • ขั้นตอนการทำเอเอชเอ ทรีทเมนต์
 • ขั้นตอนการขัดหน้า นวดหน้า
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องไอออนโต
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องโฟโน
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องกรอผิว
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องอีเล็คโตรฟอริซิส
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องยกกระชับผิว

4. ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจความงาม ในช่วงการ StartUp Businees
 • การวางแผนธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ Businees Canvas
 • การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในธุรกิจ
 • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้ ฟรี ในช่วงการก่อตั้งธุรกิจคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญความงาม และ พนักงานตำแหน่งทำหัตถการ
สิ่งที่ได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญความงาม : สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้

พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ